aura & kami

kami satu keluarga. dan aura sebahagian darinya.